Skipp navigasjon

Vurdering av redningshelikopterflåten

05.07.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics har kvalitetssikret Justis- og beredskapsdepartementets handlingsplan for redningshelikopterkapasiteten på fastlandet. Tiltak for å holde Sea King- flåten operativ frem til nye redningshelikoptre er innfaset i 2020, og kostnader ved disse, er vurdert. Terramar har utført usikkerhetsanalyse.

Kontaktpersoner: Erik Magnus Sæther/Aleksander Møll

Relevante artikler