Skipp navigasjon

Godsterminal i Drammensområdet

17.04.2012 - Uncategorized @no

På oppdrag for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet kvalitetssikrer Oslo Economics utbyggingsplanene for godsterminal, sporarealer og –kapasitet i Drammensområdet. Oppdraget utføres sammen med Terramar.

Kontakt Håkon Hagtvet/Aleksander Møll.

Relevante artikler