Skipp navigasjon

Arbeidsmarkedstiltak bidrar til å styrke deltakeres tilknytning til arbeidslivet 

08.05.2024 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har i samarbeid med Frischsenteret gjennomført en overordnet evaluering av effekter av arbeidsmarkedstiltak på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  

Formålet med de fleste av NAV sine arbeidsmarkedstiltak er å styrke deltakernes arbeidstilknytning. Vi finner at de fleste arbeidsmarkedstiltakene har positive effekter på deltakernes arbeidstilknytning, og at arbeidsmarkedstiltak brukes på deltakere som har positive effekter av dem. I tillegg peker våre resultater på at flere personer kan ha positiv effekter av å delta på arbeidsmarkedstiltak.  

Blant arbeidsmarkedstiltakene, skiller midlertidig lønnstilskudd seg ut som tiltaket med størst positiv effekt på deltakernes arbeidstilknytning i tre år etter oppstart.  

Som en del av prosjektet har vi også vurdert hvorvidt tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Alle tiltakene med positive effekter på deltakernes arbeidstilknytning, er også vurdert å være samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementets omtale av rapporten kan leses her.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler