Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo

21.05.2024 - Kommune

På oppdrag for Oslo kommune v/ byrådsavdeling for utdanning (UTD) har Oslo Economics gjennomført en kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo. Vi beregnet kapasiteten på barnehageplasser ut fra barnehagenes bygningsmessige arealer, utendørsarealer og barnehagenes utforming. I tillegg har vi vurdert fleksibiliteten som ligger i byggene, med sikte på fremtidig dimensjonering av barnehageplasser.  

Les rapporten her

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler