Skipp navigasjon

For å øke inkluderingen i statlig sektor må inkluderingsarbeidet prioriteres

10.05.2024 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Det er potensial for økt inkludering i statlig tariffområde, men det har manglet kunnskap om hvordan statlige virksomheter kan lykkes med inkludering. Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (tidligere en del av Kommunal- og distriktsdepartementet), satte derfor høsten 2022 i gang et inkluderingsprosjekt for å innhente erfaringer fra statlige virksomheters inkluderingsarbeid. Oslo Economics har dokumentert erfaringene til de fire statlige virksomhetene som deltok i inkluderingsprosjektet, og som har jobbet med inkludering og mangfold gjennom våren og høsten 2023.

Vi finner at mangelen på tydelige overordnede føringer for inkludering i staten fremstår som en sentral hemmer for virksomhetenes inkluderingsarbeid. I virksomhetenes interne arbeid oppleves holdninger og målkonflikter som barrierer for inkluderingsarbeidet. For å fremme inkludering kan virksomhetene løfte frem suksesshistorier og etablere et godt samarbeid med NAV. Det er trolig også behov for å jobbe med flere tilnærminger til inkluderingsarbeidet. Videre trenger virksomhetene å avsette ressurser og definere rolle- og ansvarsfordeling for å lykkes med inkluderingsarbeidet.

Les vår rapport her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler