Skipp navigasjon

Oslo Economics har signert rammeavtale med Oslo kommune om ekstern kvalitetssikring av investeringsprosjekter (KS1 og KS2)

29.05.2024 - Kommune

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapene Systra og Promis signert ny rammeavtale med Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for finans. Rammeavtalen gjelder kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KS1) og forprosjekt (KS2) for kommunale investeringsprosjekter og alle byrådsavdelinger kan være bestillere av oppdrag i rammeavtalen. Oppdragene vil derfor dekke prosjekter innenfor formålsbygg, andre bygg og idrettsanlegg, kommunaltekniske investeringer, samferdselsinvesteringer og IKT.

Kvalitetssikringen omfatter blant annet konseptvurdering, nytte- og kostnadsvirkningsanalyse, kostnadsestimering, usikkerhetsanalyser, prosjektfaglige analyser, vurdering av kontraktstrategi og styring av prosjekter.

Vi takker for tilliten og ser frem til samarbeidet!

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler