Skipp navigasjon

Uncategorized @no

Areal og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang- Bærum- Smestad

Hva er areal- og miljøvirkninger av kabel i bakken sammenlignet med ny luftledning ved oppgradering av kraftforbindelsen fra Bærum og inn til Oslo vest?  Olje- og energidepartementet har gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere areal- og miljøvirkningene i de to alternativene for ny forbindelse, og prissette virkingene så langt det lar seg gjøre.

Oslo Economics deltok på konferansen Spaceport Norway

Eirik Nøren Stenersen deltok forrige uke på konferansen Spaceport Norway, hvor han presenterte hvordan vi som samfunnsøkonomer tilnærmer oss analyser […]

Forutsigbar og nøyaktig prisregulering gir gevinster for oppdragsgivere og leverandører

Oslo Economics har analysert risikofordeling mellom oppdragsgiver og leverandør i offentlige transportkontrakter. Vår hovedanbefaling til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert.

kyr på beite i sol

Frokostseminar om konkurranse i meierimarkedet

Onsdag 27. september arrangerte Oslo Economics frokostseminar om konkurransen i meierisektoren. Vi spurte: Vil regjeringen avvikle konkurransen i meierimarkedet? 

kyr på beite i sol

Frokostseminar om melkemakt: Vil regjeringen avvikle konkurransen i meierimarkedet?

Oslo Economics inviterer igjen til frokostseminar og ny kunnskap om konkurransen i meierimarkedet. Seminaret finner sted onsdag 27. september 08.00–10.00 […]

Oslo Economics deltar på Arendalsuka

Oslo Economics deltar på flere arrangementer under årets Arendalsuka. Les om de ulike arrangementene her.

Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekt om bruk og virkninger av gjenopprettende prosess etter lovbrudd, og virkninger av ungdomsreaksjoner

Oslo Economics, Proba samfunnsanalyse og Tore Rokkan v/ Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har nylig påbegynt et forskningsoppdrag på vegne […]

Ekspertvitne i stor erstatningssak om betaling basert på måloppnåelse

Oslo Economics har nylig bistått som ekspertvitne i en rettslig tvist om betaling av «earn-out» – som innebærer at salgssummen for et aksjer eller et selskap avhenger av selskapets resultat etter overtakelse.

Trenger vi enda en podcast, egentlig?

Alexander Huth og Ove Skaug Halsos ønsker velkommen til Oslo Economics nye podcast, og forteller om hva som er planen […]

Oslo Economics deltar på Arendalsuka

Oslo Economics deltar på flere arrangementer under årets Arendalsuka. Les mer om de ulike arrangementene her.

Oslo Economics har flyttet

Vi har flyttet inn i nye kontorer i Vika, bare et steinkast unna vårt forrige hjem.

Årets winter interns har ankommet Oslo Economics

Hver vinter tilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns skal være hos oss i seks uker i januar og februar, og de har allerede kommet godt i gang med arbeidet.