Skipp navigasjon

Oslo Economics’ kontor i Bergen sentrum offisielt åpnet!

22.03.2024 - Uncategorized @no

Takk til nye og gamle venner som deltok og bidro til en flott åpningsdag. Vi håper og tror at kontoret gjør oss enda bedre rustet til å forstå og møte lokale behov i Vestland.

En særlig takk til varaordfører Thomas Flesland som foretok den offisielle åpningen med snorklipping og velvalgte ord. En stor takk rettes også til de eksterne bidragsytere, NHH-professor Lars Sørgard, partner i Thommessen Wenche Sædal og leder av finanskomiteen på Stortinget, Eigil Knutsen.

Lars og Wenche holdt interessante innlegg om nye klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser. Oslo Economics ved Mina Henni Røhme, Ingunn Bruvik Gjersvik og Jan Petter Fedje gjennomgikk hvordan ulike krav og tildelingskriterier påvirker hverandre og at disse må sees i sammenheng for god måloppnåelse.

Eigil delte interessante refleksjoner i panelsamtale med Oslo Economics ved Jon-Kristian Ryan Hovland om hvordan det kan sikres grønnere transport i Bergen og omegn. I denne sesjonen presenterte Line Bakken i Oslo Economics tiltak for en grønnere transport og effekter i et samfunnsperspektiv.

I dagens siste sesjon var temaet hvordan helsedata kan bidra til bedre helsetjenester. Linda Østergren (PhD) fra Oslo Economics presenterte funn fra sitt doktorgradsarbeid om effekter på barns og mors helse av økt tilgang til jordmødre under svangerskap. Oslo Economics ved Christoffer Bugge (PhD) presenterte funn fra analyser av foreskriving og bruk av hjertemedisin.

Takk også til Svæveru’ for god underholdning som bidro til god stemning og en fin ramme rundt åpningen.

Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med regionen, samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler