Skipp navigasjon

Oslo Economics deltok på konferansen Spaceport Norway

31.10.2023 - Uncategorized @no

Eirik Nøren Stenersen deltok forrige uke på konferansen Spaceport Norway, hvor han presenterte hvordan vi som samfunnsøkonomer tilnærmer oss analyser av romsektoren.

Eirik er en av medarbeiderne i Oslo Economics som har bistått Norsk Romsenter i kartleggingen av den norske romøkonomien. I kartleggingen benyttet vi regnskapstall, manuell innhenting av virksomhetsinformasjon og et egenutviklet modellverktøy for å lage et anslag på nøkkeltall for romsektoren. Vi fant blant annet at sektoren består av 138 ulike aktører, at norske rombedrifter omsetter for 11 milliarder kroner per år, og at de sysselsetter om lag 2 700 personer. Norsk Romsenter presenterte funn fra kartleggingen under konferansen Spaceport Norway.

Les mer om kartleggingen her.

Relevante artikler