Skipp navigasjon

Nye partnere i Oslo Economics i 2024

12.12.2023 - Uncategorized @no

Våre dyktige kolleger Ragnhild Haugli Bråten og Nina Skrove Falch vil fra 1. januar tiltre som partnere i Oslo Economics.

– Jeg ser veldig frem til å få med Nina og Ragnhild i ledelsen og utviklingen av Oslo Economics videre, og jeg vet at de også gleder seg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver, sier managing partner Rolf Sverre Asp.

Ragnhild har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen miljø- og adferdsøkonomi. I Oslo Economics har Ragnhild jobbet med analyser og evalueringer innen arbeidsliv, helse- og velferdstjenester. Hun har gjennomført en rekke utredninger og evalueringer innen arbeidsmarked, inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet, barnevern og helseøkonomi og har god kjennskap til det offentlige og private tjenestetilbudet på disse områdene.

Nina Skrove Falch er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsmarkedsøkonomi. Nina har mange års erfaring med forskning og analyse på arbeidsliv, sysselsetting, velferd, trygdeordninger og inkludering, både fra Oslo Economics og Frischsenteret. Hun har også vært sjeføkonom i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) og analysesjef i integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler