Skipp navigasjon

Evaluering av tilskudd til AFT/VTA

08.01.2024 - Uncategorized @no

Oslo Economics har evaluert tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har vurdert konsekvenser av ulike tilpasninger av tilskuddssatsene. Vi finner få tegn til systematisk over- eller underfinansiering av tiltaksarrangørene.

På oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics evaluert tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene AFT og VTA. Vi har vurdert om tilskuddssatsene er tilpasset kostnadene tiltaksarrangørene har i dag, om innretningen av tilskuddssatsene i tilstrekkelig grad er tilpasset variasjonen i deltakeres oppfølgingsbehov og om det bør innføres ulike tilskuddssatser avhengig av tiltaksarrangørenes økonomiske forutsetninger.

Funnene i vår utredning tyder ikke på at tiltaksarrangørene i gjennomsnitt har en driftsmargin som er unormalt høy eller lav, sammenlignet med andre tilbydere av velferdstjenester. Vi finner dermed ikke grunnlag for å si at nivået på tilskuddssatsene er for høyt eller for lavt. Det er imidlertid betydelig variasjon i tiltaksbedriftenes lønnsomhet og egenkapital, som kan gjøre omfordeling ønskelig. Fordi vi ikke har identifisert sikre ikke-påvirkbare drivere av bedriftsøkonomiske fortrinn, vurderer vi at det trolig er best om en eventuell omfordeling ikke skjer ved differensiering av AFT- og/eller VTA-satsene, men gjennom endringer i øvrige rammebetingelser.

Les rapporten her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler