Skipp navigasjon

Ressurser og bærekraft

Strømnettutvalget: Nett i tide

Strømnettutvalget la tidligere i dag fram sin rapport «Nett i tide – om utvikling av strømnettet». Oslo Economics har tidligere i år levert fire rapporter til utvalget, som har bidratt til utvalgets arbeid med å vurdere fremtidig utvikling av strømnettet.

Hvordan brukes klimagassregnskap i norske kommuner?

Sammen med Footprint skal vi kartlegge dagens bruk og nytte av klimagassregnskapet for kommunene, som Miljødirektoratet har utarbeidet.

Torben Mideksa ny assosiert partner i Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Torben Mideksa velkommen som assosiert partner i Oslo Economics.

Norge kan lære av Tysklands energistøtte

Medarbeidere Svend Boye og Elias Braunfels har skrevet et debattinnlegg i DN hvor de argumenterer for at norske myndigheter bør se til en viktig del Tysklands nylig innførte energistøttepakke, kalt «Energiepauschale», for inspirasjon, og tilpasse denne til norske behov.

Økte kostnader for CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud

I siste supplerende kvalitetssikring (KS2) av CO2-fangst hos Fortum Oslo Varme anslår vi en en økning av styringsramme og kostnadsramme med henholdsvis 170 og 350 millioner kroner sammenlignet med kvalitetssikringen (KS2) i 2020.

Hvilke støttesystem er best egnet for å fremme utbygging av flytende havvind i Norge?

Vi har funnet at differansekontrakter (produksjonsstøtte) er et mer kostnadseffektivt virkemiddel enn investeringsstøtte for å fremme utbygging av flytende havvind i Norge.

Oslo Economics styrker energiområdet med to nyansettelser

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra ulike deler av energisektoren. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Carl-Petter Haugland og Ingunn Gotland Roll.

Bør staten opprette et eget klimafond?

Et statlig klimafond kan kutte klimautslipp, ifølge en ny rapport fra Oslo Economics.

Vurdering av prissikringsmuligheter i kraftmarkedet

Oslo Economics skal bistå Energi Norge med å vurdere ulike tiltak for å bedre aktørenes prissikringsmuligheter, noe som kan gi et mer velfungerende kraftmarked.

Virkninger av fritak eller reduksjon av mva på reparasjonstjenester

På oppdrag for Forbrukerrådet har Oslo Economics utredet virkingene av en reduksjon eller fjerning av merverdiavgift på reparasjoner innenfor ulike produktmarkeder.

Markedskartlegging av omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel

Et omsetningskrav for biodiesel i anleggsdiesel fra kan innføres fra 2022. Vi har gjennomført en kartlegging av markedet for anleggsdiesel og vurdert effekten av en økning i prisen på anleggsdiesel for ulike aktører.

Oslo Economics bistår Strømnettutvalget i tre prosjekter

Oslo Economics, i samarbeid med Sweco, gjennomfører for tiden tre prosjekter for Olje- og energidepartementet. Prosjektene skal bidra inn i arbeidet til Strømnettutvalget, et utvalgt som skal vurdere utviklingen av strømnettet.