Skipp navigasjon

Ressurser og bærekraft

Kunnskapsgrunnlag for areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland

keskommune skal Oslo Economics utarbeide et kunnskapsgrunnlag om areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å vurdere mål og ambisjoner knyttet til denne typen virksomhet i fylkeskommunen, og drøfte mulige veivalg fremover.

Kunnskapsgrunnlag om tilbakeføring av områder ved nedleggelse av vindkraftverk

Ved nedleggelse av vindkraftverk plikter den tidligere konsesjonæren å fjerne det nedlagte anlegget og så langt det er mulig føre […]

Oslo Economics skal evaluere avkastningen på Sjømatrådets markedsføringsinvesteringer

Oslo Economics og samarbeidspartner Capia er nylig tildelt et omfattende prosjekt fra Norges sjømatråd. Prosjektet går ut på å evaluere […]

Konsekvenser av covid-19 for norsk-svensk handel og samarbeid i tre sektorer

Oslo Economics har på oppdrag fra den norske ambassaden i Stockholm og Innovasjon Norges Sverigekontor undersøkt koronapandemiens påvirkning på tre […]

Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm

Oslo Economics har på oppdrag for Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE (RME) gjennomført en kartlegging av utfordringer i sluttbrukermarkedet for […]

Utredning av alternativer for måling av veglysanlegg

Alt uttak av kraft fra nettet skal i prinsippet måles med godkjent måler. Fra og med 1. januar 2019 er […]

Oslo Economics skal utrede et nytt statlig klimafond for investeringer i fornybar energi i utviklingsland

Oslo Economics, med underleverandørene The Governance Group og Rystad Energy, utreder et nytt statlig klimafond for investeringer i fornybar energi […]

Kvalitetssikring av demonstrasjon av fullskala CO2-håndering

På oppdrag for Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har Oslo Economics, sammen med Atkins Norge, gjennomført kvalitetssikring (KS2) av demonstrasjon […]

Undersøkelse av bruk og ferdsel i Lofotodden nasjonalpark

Oslo Economics, i samarbeid med Ole Jacob Sørensen ved Nord Universitet, har gjennomført analyser av en brukerundersøkelse i Lofotodden nasjonalpark […]

Oslo Economics diskuterer klimatiltak i landbruket

Klimakur 2030 ble nylig lansert og viser at vi kan kutte 2,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i norsk landbruk dersom vi […]

Behov for økt transparens om kostnader i strømnettet

På vegne av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har Oslo Economics i samarbeid med EFLA gjort en gjennomgang av kostnader […]

Evaluering av NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet

Oslo Economics har på oppdrag for Olje- og energidepartementet evaluert NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet. Formålet har vært å vurdere fordeler og […]