Skipp navigasjon

Nora Austad Sværen

Oslo Economics søker engasjerte økonomer

Oslo Economics er i sterk vekst, og vi vil derfor gjerne høre fra dyktige økonomer som kan bli en del av vårt team. Som konsulent i Oslo Economics får du mulighet til å jobbe med viktige samfunnsspørsmål i et ledende fagmiljø.

Internships 2024

Vil du bli bedre kjent med et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning? Vi søker etter kandidater til internships i 2024.

Hvordan står det til med Norges omstillingsevne?

Oslo Economics har inngått et samarbeid med Abelia om å videreutvikle og utgi Omstillingsbarometeret for 2023. Formålet med Omstillingsbarometeret er å måle Norges evne til bærekraftig omstilling relativt til andre land.

Omstillingsbarometeret gir mål på Norges evne til bærekraftig omstilling

Oslo Economics har inngått et samarbeid med Abelia om å videreutvikle og utgi Omstillingsbarometeret for 2023. Formålet med Omstillingsbarometeret er å måle Norges evne til bærekraftig omstilling relativt til andre land.

Oslo Economics bidrar til å øke kunnskapen om samfunnsvirkningene forbundet med kreft

Oslo Economics har gjennom flere år arbeidet med analyser av kreftkostnader i Norge basert på norske registerdata. I 2023 har vi på oppdrag fra Aktiv mot Kreft og NHO Geneo skrevet en rapport om verdien forebygging i form av fysisk aktivitet for de viktigste sykdomsområdene, deriblant kreft. Rapporten presenteres på Arendalsuka.

Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekt om bruk og virkninger av gjenopprettende prosess etter lovbrudd, og virkninger av ungdomsreaksjoner

Oslo Economics, Proba samfunnsanalyse og Tore Rokkan v/ Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har nylig påbegynt et forskningsoppdrag på vegne […]

Hva er effekten av alternative straffereaksjoner?

Oslo Economics, Proba samfunnsanalyse og Tore Rokkan v/ Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har fått i oppdrag å gjennomføre et forskningsoppdrag hvor vi skal evaluere konsekvenser og virkninger av bruken av gjenopprettende prosess etter lovbrudd. Som del av oppdraget skal vi blant annet se særlig på ungdomsreaksjonene og studere variasjonen i innholdet i disse.

Oslo Economics styrker konkurranseområdet med en nyansettelse

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra konkurranse- og markedsanalyser. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Simen […]

Årets summer interns har ankommet Oslo Economics

Hver sommer tilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns er nå på plass for sommeren, og de har allerede kommet godt i gang med arbeidet. Studentene får mulighet til å delta i en rekke ulike prosjekter i løpet av tiden sin hos oss, og får på denne måten et bredt innblikk i hvordan det er å jobbe i Oslo Economics.

Femten nye ansatte og én som vender tilbake

Oslo Economics vokser raskt! I 2023 har vi allerede tatt imot seks nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter. De fleste av disse startet opp på nyåret, og er godt i gang med spennende og viktig utredningsarbeid.

Kvitteringsordningens påvirkning på tilliten til politiet

Oslo politidistrikt iverksatte i desember 2022 en ni måneders prøveordning med kvittering til personer som stoppes og kontrolleres av politiet. Oslo Economics og NIBR skal må evaluere ordningen med mål om å identifisere læringspunkter som kan bidra til langsiktig forbedring i politiets kontrollvirksomhet, samt å vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre en kvitteringsordning for politiet og hvordan denne eventuelt bør innrettes.

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Arbeidet med handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 det siste året har særlig omfattet styrking av spesialistutdanningen, økt finansiering, og utredningsarbeid. De samlede funnene i evalueringen tyder på at det fortsatt er betydelige utfordringer i fastlegeordningen, men at det også er noen positive tegn siden fjorårets evalueringsrapport.