Skipp navigasjon

Femten nye ansatte og én som vender tilbake

29.06.2023 - Jobb i Oslo Economics

Oslo Economics vokser raskt! I 2023 har vi allerede tatt imot seks nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter. De fleste av disse startet opp på nyåret og er godt i gang med spennende og viktig utredningsarbeid. Våre nye konsulenter er Ørjan Berg, Jon Ellingsen, Halvard Sandvik Jansen, Kristian Langrekken, Åmund Lunde og Maren Veila. Både Halvard og Jon har nylig disputert etter gjennomført doktorgrad ved henholdsvis Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Du kan lese mer om Halvards disputas her og Jons her.

Vi får flere nye kollegaer etter sommeren, med totalt ti nye ansatte. Én av dem som starter opp til høsten er vår tidligere kollega Erling Faugstad, som returnerer etter å ha jobbet med utredning og analyse i Direktoratet for e-helse. I Oslo Economics har Erling jobbet med utredning og analyse særlig innen samferdsel og kraftmarkedet. Han har tidligere arbeidserfaring fra Statnett.

Samlet styrker alle nye og tilbakevendte kollegaer et allerede solid fagmiljø innenfor miljø- og ressursøkonomi, konkurranseøkonomi, helseøkonomi, empirisk metode, samferdsel og samfunnsøkonomiske analyser. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dem i tiden som kommer.

Fra venstre på bildet er Ørjan Berg, Maren Veila, Kristian Langrekken og Halvard Sandvik Jansen.

Relevante artikler