Skipp navigasjon

Oslo Economics styrker konkurranseområdet med en nyansettelse

07.07.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra konkurranse- og markedsanalyser. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Simen A. Ulsaker (ph.d.).

Simen har ekspertise innen konkurranseøkonomi og næringsøkonomi, og særlig innen dagligvaresektoren. Han mottok doktorgraden ved Norges Handelshøyskole (NHH) i 2016, og underveis i sin doktorgrad var han visiting scholar ved Tolouse School of Economics. Mellom 2016 og 2020 var han postdoktor ved NHH, og siden 2020 har han hatt en bistilling som Førsteamanuensis II samme sted.

Ved NHH er Simen tilknyttet forskningsprosjektet FOOD, som er et forskningssamarbeid mellom NHH og NorgesGruppen. Formålet med FOOD er å frembringe forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedet, særlig om empiriske spørsmål knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet. Videre har Simen publisert forskningsartikler om blant annet effekten av grensehandel på etterspørselen etter dagligvarer i Norge, det empiriske forholdet mellom konkurranse og risikotaking i banksektoren, post-fusjonsanalyse i banksektoren basert på lånenivådata fra bedriftssektoren, samt om hvordan produsenter bør motivere sine forhandlere til å tilby kundetjenester.

Ulsaker begynner hos oss etter å ha arbeidet som Senior Research Scientist i Telenor, og styrker et allerede solid fagmiljø innen konkurranseanalyser. Vi gleder oss til å jobbe sammen med ham i tiden som kommer!   

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler