Skipp navigasjon

Kvitteringsordningens påvirkning på tilliten til politiet

05.06.2023 - Justis, samfunnssikkerhet og beredskap

Personkontroller er et viktig virkemiddel i politiets arbeid. Selv om de er nødvendige og lovlige, kan det oppleves som en urettmessig belastning for noen av dem som kontrolleres. Oslo politidistrikt iverksatte i desember 2022 en ni måneders prøveordning med kvittering til personer som stoppes og kontrolleres av politiet. Intensjonen med prøveordningen har vært å innhente kunnskap om hvordan kvitteringsordningen fungerer i praksis, hvordan den påvirker tilliten til politiet og hvordan den kan virke på politiets arbeidsmetoder. Mer informasjon om piloten finnes her.

Oslo Economics og NIBR skal nå evaluere ordningen med mål om å identifisere læringspunkter som kan bidra til langsiktig forbedring i politiets kontrollvirksomhet samt å vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre en kvitteringsordning for politiet og hvordan denne eventuelt bør innrettes. Som del i denne evalueringen vil vi blant annet gjennomføre feltstudier, hvor vi blir med politiet på patrulje for å se kvitteringsordningen i praksis.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler