Skipp navigasjon

Lemminkäinen får kjøpe Mesta Industri

18.05.2011 - Uncategorized @no

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om at Lemminkäinen Norge AS sitt oppkjøp av Mesta Industri AS tillates på vilkår av at Lemminkäinen selger deler av sin virksomhet i Nord-Norge. Tilsynet varslet tidligere i vår at de ville stoppe oppkjøpet. Oslo Economics har bistått Lemminkäinen i forbindelse med Konkurransetilsynets saksbehandling.

Kontakt: Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler