Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse for Politidirektoratet

24.05.2011 - Uncategorized @no

Oslo Economics har fått i oppdrag fra Politidirektoratet å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse knyttet til en konseptvalgutredning (KVU) relatert til fornying av straffesakssystemene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Terramar.

Kontakt: Rolf Sverre Asp

Relevante artikler