Skipp navigasjon

Oppgradering av datasystemene til Toll- og avgiftsdirektoratet

10.06.2011 - Uncategorized @no

Hvert år fastsettes og innkreves det avgifter for ca 80. milliarder kroner ved bruk av TVIST-systemene, som er et datasystem drevet av Toll- og avgiftsdirektoratet. Systemet begynner å bli gammeldags og skal derfor oppgraderes. Oslo Economics og Promis gjennomfører for tiden en samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativer for oppgraderingen.

Relevante artikler