Skipp navigasjon

Ny rapport om markedspotensial ved økt tilgjengeliggjøring av offentlig data

04.04.2011 - Uncategorized @no

Det er et potensial for å utnytte offentlig sektors data bedre enn i dag. Økt tilgjengelighet til dataene, gjennom lavere priser eller generelt at data blir enklere tilgjengelig, gir positive økonomiske effekter i samfunnet og åpner for mer innovasjon. Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, i samarbeid med konsulentselskapet Nexia og advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Relevante artikler