Skipp navigasjon

Prosjekt for Difi om samordning av offentlige innkjøp

09.03.2011 - Uncategorized @no

På oppdag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal Oslo Economics utrede fordeler og ulemper med samordning av statlig innkjøp. Prosjektet er et samarbeid med innkjøpsmiljøet Firstventura og BI-professorene Christian Riis og Espen Moen.

Kontakt: Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler