Skipp navigasjon

Kvalitetssikring Arkivverket

09.05.2011 - Uncategorized @no

Oslo Economics er i gang med sitt første KS1-prosjekt under den nye rammeavtalen med Finansdepartementet, i samarbeid med konsulentselskapene Terramar og PROMIS. Oppgaven er å kvalitetssikre et forprosjekt for videre håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer hos Riksarkivet og statsarkivene. Oslo Economics skal også gjennomføre en egen samfunnsøkonomisk analyse. En viktig vurdering er om man i fremtiden skal bygge nye papirmagasiner eller om det papirbaserte materialet kan digitaliseres og kastes.

Kontakt: Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler