Skipp navigasjon

Jobb i Oslo Economics

Årets winter interns har ankommet Oslo Economics

Hver vinter tilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns skal være hos oss i seks uker mellom desember og februar, og har allerede kommet godt i gang med arbeidet. Studentene får mulighet til å delta i en rekke ulike prosjekter i løpet av tiden hos oss, og får på denne måten et godt innblikk i livet hos Oslo Economics.

Vil du bidra i Oslo Economics’ arbeid med utredning av energi-, klima- og miljøspørsmål?

Samfunnet står overfor et stort omstillingsbehov for å redusere klimautslipp, ivareta natur og ressursgrunnlag og samtidig opprettholde mulighet for verdiskaping og velferd for befolkningen. Oslo Economics bidrar med beslutningsunderlag og belyser de viktige avveiningene myndighetene står overfor i disse viktige spørsmålene.

Oslo Economics søker engasjerte økonomer

Oslo Economics er i sterk vekst, og vi vil derfor gjerne høre fra dyktige økonomer som kan bli en del av vårt team. Som konsulent i Oslo Economics får du mulighet til å jobbe med viktige samfunnsspørsmål i et ledende fagmiljø.

Internships 2024

Vil du bli bedre kjent med et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning? Vi søker etter kandidater til internships i 2024.

Åtte nyansatte og én som vender tilbake

I august ønsket Oslo Economics velkommen til åtte nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter, i tillegg har vi gleden av å få tilbake en tidligere kollega. De er allerede i gang med å ta fatt i spennende arbeidsoppgaver og prosjekter her på kontoret i Klingenberggata.

Årets summer interns har ankommet Oslo Economics

Hver sommer tilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns er nå på plass for sommeren, og de har allerede kommet godt i gang med arbeidet. Studentene får mulighet til å delta i en rekke ulike prosjekter i løpet av tiden sin hos oss, og får på denne måten et bredt innblikk i hvordan det er å jobbe i Oslo Economics.

Femten nye ansatte og én som vender tilbake

Oslo Economics vokser raskt! I 2023 har vi allerede tatt imot seks nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter. De fleste av disse startet opp på nyåret, og er godt i gang med spennende og viktig utredningsarbeid.

Ledige stillinger i 2023

Oslo Economics er i vekst, og vi vil gjerne høre fra dyktige økonomer som kan bli en del av vårt team. Som konsulent i Oslo Economics får du mulighet til å jobbe med viktige samfunnsspørsmål i et ledende fagmiljø.

Fjorten nye ansatte i Oslo Economics

Oslo Economics fortsetter å vokse, og så langt i år har vi tatt imot fjorten nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter.

Internships 2023

Vil du bli bedre kjent med et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning? Vi søker etter kandidater til internships i 2023.

Oslo Economics søker engasjerte økonomer

Oslo Economics er i sterk vekst, og vi vil derfor gjerne høre fra dyktige økonomer som kan bli en del av vårt team. Som konsulent i Oslo Economics får du mulighet til å jobbe med viktige samfunnsspørsmål i et ledende fagmiljø.

Årets summer interns har ankommet Oslo Economics 

Årets summer interns er på plass i Oslo Economics. I løpet av sommeren skal de bidra inn i en rekke av våre pågående prosjekter.