Skipp navigasjon

Åtte nyansatte og én som vender tilbake

01.09.2023 - Jobb i Oslo Economics

I august ønsket vi velkommen åtte nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter Martine Krogsveen, Johanne Elise Nyen, Jonas Rognås Larsen, Nora Hotvedt, Johanna Lidman, Irene Arveschoug Myklestu, Elisabeth Rustøen Skregelid og David Händler Andersen. De er allerede i gang med å ta fatt i spennende arbeidsoppgaver og prosjekter her på kontoret i Klingenberggata. I tillegg vender Erling Norheim Faugstad tilbake etter ett år i Direktoratet for e-helse.

Disse styrker et allerede solid fagmiljø innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning og bransjer som konkurranse- og næringsøkonomi, helse og legemidler, samferdsel, offentlig forvaltning, arbeidsmarked, bærekraft og energi, innovasjon og IKT, og kultur og medier. 

Hvis du er interessert i å bli en av oss, er vi alltid interesserte i å høre fra engasjerte og samfunnsengasjerte økonomer. Les mer om ledige faste stillinger og internships her og her.

Relevante artikler