Skipp navigasjon

Innovasjon og IKT

Trolig ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere en omfattende lukket statlig skytjeneste

Oslo Economics har i samarbeid med PROMIS og Systra gjennomført en kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen Nasjonal Skytjeneste, utarbeidet av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Det sentrale spørsmålet i utredningen er hvordan Norge kan sikre effektiv og sikker lagring av beskyttelsesverdig data i statsforvaltningen ved bruk av skyteknologi.

stetoskop

Kunnskapsoppsummering om nytten av e-helseløsninger 

E-helse skal gi bedre helse og sparte ressurser. Det finnes omfattende nytteanalyser av flere e-helseløsninger, men disse er gjerne utarbeidet i tidligfase, og vi vet for lite om de faktiske nyttevirkningene etter at løsningene er innført. Vi mener derfor at det bør utarbeides konkrete indikatorer for bruk, kvalitet og nytte, og disse indikatorene bør på en systematisk måte måles og tilgjengeliggjøres.

Hvordan utløse mer privat finansiering til forskning, utvikling og innovasjon?

I Norge er det et politisk mål at investeringer i forskning og utvikling (FoU) skal utgjøre 3 prosent av BNP. Det er ikke realistisk at det offentlige skal stå for alle investeringene i FoU, og det er behov for å identifisere mulighetene for å utløse mer privat finansiering.

Hva er effekten av Innovasjon Norges tjenester på norske bedrifters salg og lønnsomhet?

Oslo Economics, i samarbeid med NIFU, har nylig inngått en rammeavtale om måling av effektindikatorer i Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem.

Oslo Economics presenterer ex-post-analyser av fusjonseffekter på seminar hos Konkurransetilsynet

Oslo Economics deltok på seminar om ex-post-fusjonsevalueringer hos Konkurransetilsynet i Bergen den 13. mars. Elias Braunfels presenterte foreløpige funn på […]

Feil medisin å svekke NRK

Innlegg publisert i Dagens næringsliv 19.04.2018 Internett har gjort at NRK og de kommersielle mediebedriftene har blitt nærmere konkurrenter. Konkurransen […]

Hvordan påvirker konkurransen fra NRK medietilbudet til publikum?

NRK har gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere hvordan NRKs innhold påvirker det samlede tilbudet av nyhets- og aktualitetsinnhold […]

Ex-post-analyse av priseffekter ved fusjoner: Oslo Economics mottar forskningsmidler fra Konkurransetilsynet

Oslo Economics mottar forskningsmidler for prosjektet «An ex-post analysis of merger price effects: The case of the Telia/Tele2 merger in […]

Ny evalueringsrapport fra Oslo Economics viser at tilskuddsordning har ført til mer bredbåndsbygging i distriktene

Oslo Economics, Norsk Telecom og Simonsen Vogt Wiig har gjennomført evaluering av den nasjonale støtteordningen for utbygging av bredbånd. Oppdraget […]

Mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Oslo Economics sammen med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gjennomført en utredning av mulig implementering og […]

Konkurransetilsynet godkjenner TV2s kjøp av C More

Oslo Economics gratulerer TV2 med Konkurransetilsynets godkjennelse av overtagelsen av C More i Norge. Vi har bistått TV2 med økonomiske […]

Nye krav til registrering av ledninger i grunnen kan gi store nytteeffekter

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering av ledninger […]