Skipp navigasjon

Innovasjon og IKT

Hvordan utløse mer privat finansiering til forskning, utvikling og innovasjon?

I Norge er det et politisk mål at investeringer i forskning og utvikling (FoU) skal utgjøre 3 prosent av BNP. Det er ikke realistisk at det offentlige skal stå for alle investeringene i FoU, og det er behov for å identifisere mulighetene for å utløse mer privat finansiering.

Hva er effekten av Innovasjon Norges tjenester på norske bedrifters salg og lønnsomhet?

Oslo Economics, i samarbeid med NIFU, har nylig inngått en rammeavtale om måling av effektindikatorer i Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem.

Oslo Economics presenterer ex-post-analyser av fusjonseffekter på seminar hos Konkurransetilsynet

Oslo Economics deltok på seminar om ex-post-fusjonsevalueringer hos Konkurransetilsynet i Bergen den 13. mars. Elias Braunfels presenterte foreløpige funn på […]

Feil medisin å svekke NRK

Innlegg publisert i Dagens næringsliv 19.04.2018 Internett har gjort at NRK og de kommersielle mediebedriftene har blitt nærmere konkurrenter. Konkurransen […]

Hvordan påvirker konkurransen fra NRK medietilbudet til publikum?

NRK har gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere hvordan NRKs innhold påvirker det samlede tilbudet av nyhets- og aktualitetsinnhold […]

Ex-post-analyse av priseffekter ved fusjoner: Oslo Economics mottar forskningsmidler fra Konkurransetilsynet

Oslo Economics mottar forskningsmidler for prosjektet «An ex-post analysis of merger price effects: The case of the Telia/Tele2 merger in […]

Ny evalueringsrapport fra Oslo Economics viser at tilskuddsordning har ført til mer bredbåndsbygging i distriktene

Oslo Economics, Norsk Telecom og Simonsen Vogt Wiig har gjennomført evaluering av den nasjonale støtteordningen for utbygging av bredbånd. Oppdraget […]

Mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Oslo Economics sammen med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gjennomført en utredning av mulig implementering og […]

Konkurransetilsynet godkjenner TV2s kjøp av C More

Oslo Economics gratulerer TV2 med Konkurransetilsynets godkjennelse av overtagelsen av C More i Norge. Vi har bistått TV2 med økonomiske […]

Nye krav til registrering av ledninger i grunnen kan gi store nytteeffekter

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering av ledninger […]