Skipp navigasjon

Hvordan påvirker konkurransen fra NRK medietilbudet til publikum?

10.04.2018 - Innovasjon og IKT

NRK har gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere hvordan NRKs innhold påvirker det samlede tilbudet av nyhets- og aktualitetsinnhold på nett. NRKs innhold er fritt tilgjengelig for alle og kan, dersom NRK er en nær konkurrent, hindre andre fra å ta seg betalt.
Vi har undersøkt hvor nær konkurrent NRK er til de andre nyhetstjenestene på nett. Vi har blant annet undersøkt hva som skjedde når avisene innførte brukerbetaling for sitt innhold på nett. Analysen viste at det var relativt få som gikk fra disse nyhetstjenestene til NRK, og at nyhetstjenestene hadde andre konkurrenter enn NRK som lå nærmere dem selv. Vår konklusjon er at NRKs nyhets- og aktualitetsinnhold på internett ikke påvirker det samlede tilbudet til publikum negativt, og at NRKs innhold på nett har positiv betydning for publikum.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler