Skipp navigasjon

Mari Mjølhus Kristoffersen

Oslo Economics feirer 15 år!

Vi markerer jubileet med refleksjon om vår rolle som premissgiver for samfunnsbeslutninger, og til jubileumsfest. Vi gleder oss til å feire med nesten 400 deltakere hos Brød og Sirkus i dag.

Dørene åpnes kl 15.00. Program fra 15.30.

Rapportlansering: Økonomiske besparelser ved den norske reguleringen av pengespill

Hvor mye har de siste års reguleringstiltak i pengespillmarkedet spart det norske samfunnet for? Dette har Oslo Economics undersøkt på oppdrag fra Actis, Blå Kors, Norges Idrettsforbund og Stiftelsen Dam. Nye beregninger viser at dagens regulering av pengespillmarkedet i løpet av 10 år kan spare staten for 30–50 milliarder kroner. Resultatene ble lagt frem under et frokostseminar 11. april.

Bli kjent med Oslo Economics gjennom et sommerinternship i våre nye lokaler i Bergen

Vil du bli bedre kjent med et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning? 21. mars er det offisiell åpning av Oslo Economics’ nye lokaler på Torgalmenningen i Bergen! I forbindelse med kontoråpningen søker vi etter kandidater til sommerinternships ved det nye Bergenskontoret. Som intern i Oslo Economics vil du få mulighet til å jobbe med dagsaktuelle og faglig interessante problemstillinger. Frist for å søke internship er 14. april.

Hvordan har prøveordningen med innstegsstillinger i akademia fungert og hva kan bli bedre?

Innstegsstillinger skulle bidra til mer forutsigbare og attraktive karriereordninger i den internasjonale kampen om unge forskere.
Oslo Economics har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av prøveordningen med ansettelse på innstegsvilkår i universitets- og høyskolesektoren.

Nye partnere i Oslo Economics i 2024

Våre dyktige kolleger Ragnhild Haugli Bråten og Nina Skrove Falch vil fra 1. januar tiltre som partnere i Oslo Economics. […]

Velkommen til Jon-Kristian Ryan Hovland

Fra nyttår får vi gleden av å ha med Jon-Kristian Ryan Hovland på laget. Han kommer fra stillingen som seksjonsleder i tilbudsutvikling i Jernbanedirektoratet, og vil særlig bidra til å styrke vårt arbeid innenfor samferdsel. Vi ser frem til å bli bedre kjent med Jon-Kristian!

Staten bør ikke kreve provisjon for å stille garantier på bompengelån

Staten bør ikke innføre garantiprovisjon, men kan gjøre andre tiltak som bidrar til å redusere risikoen for staten, er vår konklusjon fra vår utredning av garantiprovisjon for statlig delgaranti for Samferdselsdepartementet. Hvis provisjon likevel skulle innføres, anbefaler vi en forutsigbar modell som gir lav administrativ ressursbruk.

Kan vi stole på internasjonale markeder?

I et nylig avsluttet forskningsprosjekt for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår Oslo Economics og samarbeidspartnere det norske matvaresystemets sårbarhet for kriser i globale forsyningslinjer. Onsdag mottok næringsminister Jan Christian Vestre rapporten. Vi finner at forsyningslinjene for viktige importvarer til norsk matvareforsyning i stor grad er robuste, og at internasjonale markeder i all hovedsak fungerer til vår fordel.

Høyesterettsdom om Schibsted/Nettbil i Samfunnsøkonomen

I siste utgave av Samfunnsøkonomen skriver våre kolleger Harald Bergh, Jostein Skaar og Arne Gramstad om Høyesterett sin dom om å oppheve Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemda sine vedtak om å forby Schibsted sitt oppkjøp av Nettbil.

Fremtidig organisering av luftambulansetjenesten

Oslo Economics har analysert økonomiske og administrative konsekvenser av tre alternative modeller for organisering av luftambulansen: 1) Dagens anbudsmodell, 2) Offentlig drift og 3) Drift av ideelle aktører. Vi finner at anbudsregime (med tilleggskrav) gir den laveste forventede kostnaden og risikoen.

Ny rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for statens investeringsprosjekter

For fjerde gang på rad har Oslo Economics sammen med konsulentselskapene Atkins og Promis blitt tildelt den sentrale rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring (KS1/KS2) av konseptvalgutredninger (KVU) og forprosjekt for store statlige investeringer av stor samfunnsmessig betydning.

Presentasjon av funn fra evaluering av tilskudd til husleieboliger på boligkonferanse: Boliger for fremtiden 2023

Konferansen Boliger fra fortiden er boliger for fremtiden 2023 foregår denne uken. Vår egen Magne Asphjell er en av mange foredragsholdere som skal ha innlegg på fredagens sesjon. Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR har fått i oppdrag av Husbanken å evaluere tilskudd til husleieboliger. Magne kommer og deler foreløpige funn fra evalueringen.