Skipp navigasjon

Ny rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for statens investeringsprosjekter

28.06.2023 - Offentlig sektor

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapene Atkins og Promis for fjerde gang på rad blitt tildelt den sentrale rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring (KS1/KS2) av konseptvalgutredninger (KVU) og forprosjekt for store statlige investeringer av stor samfunnsmessig betydning. Kvalitetssikringen omfatter blant annet konseptvurdering, samfunnsøkonomisk analyse, usikkerhetsanalyse og prosjektstyring.

Vi takker for tilliten og ser frem til fire nye år!

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler