Skipp navigasjon

Høyesterettsdom om Schibsted/Nettbil i Samfunnsøkonomen

20.09.2023 - Konkurranse, marked og regulering

I siste utgave av Samfunnsøkonomen skriver Harald Bergh, Jostein Skaar og Arne Gramstad i Oslo Economics om Høyesterett sin dom om å oppheve Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemda sine vedtak om å forby Schibsted sitt oppkjøp av Nettbil.

Artikkelen redegjør for de konkurranseøkonomiske vurderingene som ble gjort av Konkurransetilsynet og hvordan de samme økonomiske bevisene ble vurdert i rettssystemet. Dommen har betydning for kravene som stilles til økonomiske vurderinger og bevis i fusjonskontrollen.

Artikkelen kan leses i sin helhet her.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler