Skipp navigasjon

Irene Arveschoug Myklestu

Oslo Economics deltok på konferansen Spaceport Norway

Eirik Nøren Stenersen deltok forrige uke på konferansen Spaceport Norway, hvor han presenterte hvordan vi som samfunnsøkonomer tilnærmer oss analyser […]

Organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark

Tilbudet for videregående opplæring i Finnmark er preget av lange reiseveier, en stor andel borteboere og flere linjer med lave søkertall. Med bakgrunn i dette har Oslo Economics, i samarbeid med Aske prosjektutvikling, utarbeidet en rapport som tar for seg mulighetene for organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark.

Vil du bidra i Oslo Economics’ arbeid med utredning av energi-, klima- og miljøspørsmål?

Samfunnet står overfor et stort omstillingsbehov for å redusere klimautslipp, ivareta natur og ressursgrunnlag og samtidig opprettholde mulighet for verdiskaping og velferd for befolkningen. Oslo Economics bidrar med beslutningsunderlag og belyser de viktige avveiningene myndighetene står overfor i disse viktige spørsmålene.

Åtte nyansatte og én som vender tilbake

I august ønsket Oslo Economics velkommen til åtte nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter, i tillegg har vi gleden av å få tilbake en tidligere kollega. De er allerede i gang med å ta fatt i spennende arbeidsoppgaver og prosjekter her på kontoret i Klingenberggata.