Skipp navigasjon

Irene Arveschoug Myklestu

Stortinget vil forlenge konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Regjeringen ville svekke de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren fra 1 juli. Men flertallet på Stortinget ville det annerledes – og vedtok den 21 juni at tiltakene forlenges. Å opprettholde, og helst forsterke disse tiltakene er i tråd med de vurderinger Oslo Economics har foretatt.

Sykehusenes aktivitetsvekst kan ha vært underfinansiert over tid

Erik Magnus Sæther, Anders Modum Bilet, Halvard Sandvik Jansen, Kjartan Sarheim Anthun, Sverre A. C. Kittelsen og Jon Magnussen har skrevet en kronikk i Dagens Medisin om finansiering av sykehus over statsbudsjettet.

Feil bredbåndsregulering kan gi varig konkurranseskade 

På oppdrag fra Enivest har Oslo Economics utført en vurdering av Nkom sin markedsanalyse. Enivest er en bredbåndaktør som Nkom vurderer at har en sterk markedsstilling i Sunnfjord og Nordfjord-regionen i tidligere Sogn og Fjordane fylke. 

Evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm

Oslo Economics har, på vegne av Nordisk Energiforskning, gjennomført en evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm. I rapporten presenterer vi en rekke anbefalinger som adresserer de utfordringene som er belyst for strømleverandører og sluttbrukere.

Kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo

På oppdrag for Oslo kommune v/ byrådsavdeling for utdanning (UTD) har Oslo Economics gjennomført en kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo.

Oslo Economics er 15 år!

Det er med stolthet vi runder denne milepælen med tidenes sterkeste fagmiljø og spennende utfordringer fra våre oppdragsgivere.

Auksjonsløsning for tildeling av differansekontrakter kan fremskynde investeringer i CO2-håndtering og industriell karbonfjerning

CO2– håndtering ved eksisterende punktutslipp i industri og på avfalls­forbrenningsanlegg, og fangst og lagring av CO2 fra omgivelsesluft (DACCS) er […]

Oslo Economics’ kontor i Bergen sentrum offisielt åpnet!

Takk til nye og gamle venner som deltok og bidro til en flott åpningsdag. Vi håper og tror at kontoret gjør oss enda bedre rustet til å forstå og møte lokale behov i Vestland. Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med regionen, samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

I hvilken grad blir muslimer diskriminert i arbeidslivet, og hva kan bidra til å redusere diskrimineringen?

Oppdraget har kartlagt omfanget, innholdet og konsekvensene av diskriminering av muslimer i arbeidslivet, og identifisert mulige tiltak som bidra til å redusere diskrimineringen.

Oslo Economics har evaluert refusjonsordningen for spillolje  

Oslo Economics har i samarbeid med Mepex gjennomført en evaluering av refusjonsordningen for spillolje på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet med evalueringen har vært å belyse effekter av ordningen på innsamlingen av spillolje, og om det er behov for justeringer i ordningen.  

Egne merkevarer er i forbrukernes interesse

Næringsministeren arrangerte dagligvareseminar om sin 10-punktsplan fredag 15. desember. Oslo Economics utarbeidet tidligere i år en rapport for NorgesGruppen hvor vi analyserte hvordan EMV påvirker dagligvaremarkedet.

Abortutvalgets forslag vil gi økt grad av reproduktiv frihet for kvinner

På oppdrag fra abortutvalget har Oslo Economics vurdert de økonomiske konsekvensene av utvalgets forslag til endringer i abortloven, samt øvrige tiltak knyttet til bedre informasjon, økt kompetanse i helsetjenesten og mer kunnskap om abort i Norge.