Skipp navigasjon

Irene Arveschoug Myklestu

Vil du bidra i Oslo Economics’ arbeid med utredning av energi-, klima- og miljøspørsmål?

Samfunnet står overfor et stort omstillingsbehov for å redusere klimautslipp, ivareta natur og ressursgrunnlag og samtidig opprettholde mulighet for verdiskaping og velferd for befolkningen. Oslo Economics bidrar med beslutningsunderlag og belyser de viktige avveiningene myndighetene står overfor i disse viktige spørsmålene.

Åtte nyansatte og én som vender tilbake

I august ønsket Oslo Economics velkommen til åtte nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter, i tillegg har vi gleden av å få tilbake en tidligere kollega. De er allerede i gang med å ta fatt i spennende arbeidsoppgaver og prosjekter her på kontoret i Klingenberggata.