Skipp navigasjon

Justis, samfunnssikkerhet og beredskap

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Oslo Economics starter det nye året med å inngå en rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Studie av ungdomskriminalitet

Oslo Economics har nylig påbegynt en studie av ungdomskriminalitet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Det overordnede formålet med studien […]

Behov for økt transparens om kostnader i strømnettet

På vegne av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har Oslo Economics i samarbeid med EFLA gjort en gjennomgang av kostnader […]