Skipp navigasjon

Virker fengsel for unge lovbrytere?

02.01.2023 - Justis, samfunnssikkerhet og beredskap

Hvordan kan vi måle effekten av det å havne i fengsel?  Virker egentlig fengsel for unge lovbrytere? Og hva har det å si at noen dommere er strengere enn andre? I denne episoden hører vi mer om en stor studie av unge lovbrytere og deres bakgrunn, gjennomført av blant annet Christopher Markhus Poots i Oslo Economics.  

Relevante artikler