Skipp navigasjon

Evaluering av fengslene i Mandal og Froland

17.10.2023 - Evalueringer

Ble de nye fengslene i Mandal og Froland levert til avtalt tid og kostnad, og legger de til rette for god kriminalomsorg og effektiv drift?

I 2020 ble prosjektet Agder fengsel ferdigstilt. Prosjektet omfattet byggingen av to høysikkerhetsfengsler for menn, et i Froland med plass til 200 innsatte, og et i Mandal med plass til 100 innsatte. De to fengslene er de første som i sin helhet er bygget i tråd med funksjons- og arealveilederen for fengselsbygg. Veilederen er utviklet av Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet med mål om mer tids- og kostnadseffektive planleggingsprosesser og mer kostnadseffektiv drift av nye fengselsbygg.

På oppdrag for forskningsprogrammet Concept ved NTNU har Oslo Economics og Sweco gjennomført en etterevaluering av prosjektet Agder fengsel. Evalueringen er gjennomført i tråd med Concepts målorienterte evalueringsmodell, og har til formål å bidra med læring til nytte for kommende prosjekter.

Evalueringens hovedfunn er at fengselsbyggene ble levert til avtalt tid og med kostnader langt under styringsrammen. Fengslenes utforming legger videre til rette for å kunne tilby en god kriminalomsorg, men valget av å fordele kapasiteten på to fengsel fremfor ett har gjort det krevende å oppnå en effektiv drift av fengslene.

Les mer om rapporten her.

Foto: Jarle R. Martinsen.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler