Skipp navigasjon

Fortrenger allmennkringkastere andre mediers nettsatsinger?

12.03.2015 - Uncategorized @no

På oppdrag fra NRK har Oslo Economics gjennomført en analyse for å undersøke om allmennkringkasteres nettsatsinger fortrenger nasjonale kommersielle nyhetsaktører. Vi har analysert data fra 11 europeiske land. Analysen viser at der hvor det er mye trafikk på allmennkringkasternes nettsteder, er det også mye trafikk på de store kommersielle nettstedene.

For å få tilsendt rapporten, ta kontakt med Asbjørn Englund.

Relevante artikler