Skipp navigasjon

Nye legemidler gir bedre behandlingsmuligheter for hepatitt C

14.04.2015 - Helse og life science

Oslo Economics har på oppdrag fra AbbVie analysert sykdomsbyrden, helsetilbud, kostnader og behandlingsstrategier ved hepatitt C.

Analysen viser at hepatitt C er et relativt stort helseproblem i Norge med betydelige konsekvenser for de som smittes. Det estimeres at omtrent 800 smittes med viruset hvert år og at i alt 20-30 000 lever med kronisk hepatitt C. Til sammenligning ble det diagnostisert 233 nye tilfeller av hiv i Norge i 2013, og om lag 5 400 lever med hiv.

Tradisjonell hepatitt C-behandling har vært langvarig med omfattende bivirkninger for mange pasienter. Få pasienter har derfor fått, og klart å gjennomføre behandlingen. Nå kommer det nye antivirale legemidler på markedet. De vil ventelig gi bedre behandlingseffekt og færre bivirkninger, redusert smittespredning, og dermed gi lengre liv og bedre livskvalitet for de smittede. Medisinsk behandling kan også på lengre sikt redusere helsevesenets behandlingskostnader og stanse epidemien. Utfordringen for samfunnet vil ligge i å finansiere de høye ekstrakostnadene de nye legemidlene vil gi de første årene.

Les rapporten her.

Relevante artikler