Skipp navigasjon

I fremtiden vil det være økt behov for jernbane i byområdene

18.03.2015 - Offentlig sektor

Oslo Economics har bistått Jernbaneverket med deres perspektivanalyse for 2050. Jernbaneverkets perspektivanalyse er et underlagsdokument for arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. Perspektivanalysen viser at jernbanen i fremtiden vil være avgjørende for å sikre en effektiv persontransport i de største byområdene. Perspektivanalysen peker også på hvilke muligheter som finnes for godstransport på jernbane. Forutsatt noen strategiske valg på nasjonalt nivå, kan jernbanen også i fremtiden være konkurransedyktig mot lastebiltransport.

Les Jernbaneverkets perspektivmelding her.

Relevante artikler