Skipp navigasjon

Utreder terminalstrukturen i Oslofjordområdet

27.03.2015 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics bistår transportetatene i arbeidet med en Konseptvalgutredning (KVU) for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet.

Transportetatene skal avklare behovet for nye godsterminaler, utvikle konsepter og se på virkninger av ulike terminalstrukturer. Det geografiske området omfatter Oslofjorden fra Vest-Agder til Østfold. KVUen er et innspill til kommende Nasjonal Transportplan 2018-2027.

Relevante artikler