Skipp navigasjon

Aktuelt

Anbefaler utbygging av transportsystemet i Ålesund

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har Oslo Economics og Terramar gjennomført en kvalitetssikring av Statens vegvesens konseptvalgutredning for transportsystemet […]

Benchmarking av Grafisk senter i Statens Vegvesen

Oslo Economics gjennomfører en benchmarking av Grafisk senter i Statens Vegvesen. Grafisk senter tilbyr grafiske produkter og tjenester til sine etater. I oppdraget […]

Utredning om insentivordninger på filmområdet

På oppdrag for Kulturdepartementet har Oslo Economics utredet bruk av insentivordninger for film- og TV-produksjon i andre land. Tiltaket er […]

Dag Morten Dalen til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Dag Morten Dalen velkommen som Assosiert Partner i Oslo Economics fra august 2014. Dag […]

Alternativanalyse for Tromsø museum – Universitetsmuseet

Oslo Economics gjennomfører alternativanalysen i forbindelse med konseptvalgutredning (KVU) for Tromsø museum – Universitetsmuseet på oppdrag fra Statsbygg. I oppdraget […]

Kvalitetssikrer utbygging av nye sykehusbygg

Oslo Economics gjennomfører kvalitetssikring av konseptfasen for Tønsbergprosjektet i samarbeid med Hospitalitet og Terramar. Tønsbergprosjektet er bygging av nye bygg […]

Vurderer Norsk Tippings rapportering om effektivitet

På oppdrag for Kulturdepartementet vurderer Oslo Economics Norsk Tippings rapportering om effektivitet i 2013. I oppdraget vurderer vi også hvorvidt rapporteringsmodellen […]

Utredning om insentivordniger for filmproduksjon

På oppdrag for Kulturdepartementet skal Oslo Economics utrede bruk av insentivordninger for filmproduksjon. Flere land i Europa, deriblant Irland og […]

Markedsanalyse om innovative, digitale betalingsløsninger

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlegger Oslo Economics innovative, digitale betalingsløsninger på det norske markedet. Oppdraget omfatter også en […]

Christoffer Bugge til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Christoffer Bugge velkommen til Oslo Economics. Christoffer avslutter denne våren sin mastergrad i økonomi […]

Konsekvenser av konkurranseutsetting på pensjon

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet har Oslo Economics og Actecan analysert konsekvenser av konkurranseutsetting for arbeidstakeres tjenestepensjonsordninger. Vi har beregnet […]

Nytteeffekter av bedre øst-vest-forbindelse

På oppdrag for Opplysningsrådet for Veitrafikken har Oslo Economics beregnet samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av raskere, kortere og bedre vei mellom Østlandet […]

1 2 51 52 53 62 63