Skipp navigasjon

Vellykket informasjonsmøte om immunonkologi – fremtidens kreftbehandling

18.03.2015 - Helse og life science

Oslo Economics var tirsdag 17. mars medarrangør på et informasjonsmøte om immunonkologi – fremtidens kreftbehandling. Behandlingen baserer seg på å påvirke pasientenes eget immunforsvar til å gjenkjenne og eliminere kreftsvulster. Ivar Sønbø Kristiansen, assosiert partner i Oslo Economics, bidro med innlegg om helsesøkonomiske perspektiver. De ledende forskerne Gustav Gaudernack, Paal Fr. Brunsvig og Gunnar Kvalheim, alle fra OUS, stortingsrepresentant Sveinung Stensland, Benedikte Thunes Akre fra Bristol-Myers Squibb og Øyvind Kongstun Arnesen fra Ultimovacs holdt spennende innlegg.

Møtet ble arrangert sammen med Oslo Cancer Cluster, Bristol-Myers Squibb, Ultimovacs og Gambit Hill + Knowlton.

 

 

Relevante artikler