Skipp navigasjon

Oslo Economics tildelt forskningsmidler fra Konkurransetilsynet

12.03.2015 - Konkurranse, marked og regulering

Konkurransetilsynet skal dele ut til sammen 5 millioner kroner til forskningsprosjekter innenfor konkurranserett og –økonomi. Oslo Economics er valgt ut som ett av fagmiljøene som vil motta støtte.

Midlene som er tildelt Oslo Economics vil gå til arbeid med prosjektet «UPP-rammeverk for analyse av priseffekter ved strukturendringer med vertikale elementer». Prosjektet er planlagt å vare ut 2016.

I sin omtale av tildelingen sier Konkurransetilsynet at de blant annet har lagt vekt på å stimulere til aktivitet og oppbygging av flere forskningsmiljø innenfor konkurransefaget. Oslo Economics er glade for å være ett av miljøene tilsynet vurderer som viktige bidragsytere innenfor konkurranseøkonomi.

Les omtale hos Konkurransetilsynet her.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Jostein Skaar.

Relevante artikler