Skipp navigasjon

Anbefaler å videreutvikle sykehuset i Kristiansand

09.02.2015 - Uncategorized @no

Oslo Economics har sammen med Terramar og Hospitalitet kvalitetssikret Utviklingsplan 2030 utarbeidet av Sørlandet sykehus HF (SSHF).

Utviklingsplanen tar blant annet til orde for å styrke sykehuset i Kristiansand som hovedsykehus for helseforetaket. Det etableres et behov for en betydelig opprustning av dagens bygningsmasse samt nybygg for å møte fremtidig aktivitetsvekst. Vår kvalitetssikringsrapport påpeker enkelte svakheter i planen, men konkluderer likevel at kvaliteten er god nok til at utviklingsplanen kan benyttes som beslutningsgrunnlag. Samtidig anbefales det å arbeide videre med noen analyser frem til endelig behandling av utviklingsplanen i 2016. I styremøtet i SSHF 5. februar 2015 ble utviklingsplanen behandlet. Styret vedtok i all hovedsak  å arbeide videre i den retning som anbefales i utviklingsplanen.

For å få tilsendt rapporten, ta kontakt med Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler