Skipp navigasjon

Elbilen er fortsatt avhengig av avgiftsfritak og fordeler for å være konkurransedyktig i Norge

18.03.2015 - Finans og skatt

På oppdrag fra NAF har Oslo Economics gjennomført en konkurranseøkonomisk analyse for å belyse hva som skal til for at elbilen skal være konkurransedyktig på det norske markedet på kort og lang sikt. Bakgrunnen for oppdraget er at antall elbiler er i ferd med å nå 50 000, som er terskelverdien for Stortingets garanti av elbilfordelene.

Analysen viser at elbilen med dagens egenskaper dekker transportbehovet helt eller delvis for enkelte, og at den for noen er et substitutt til bil på fossilt brensel, gitt dagens fordeler. Videre viser analysen at elbilen sannsynligvis ikke er konkurransedyktig uten dagens fordeler. Det anbefales derfor å avvente avvikling av fordelene inntil gapet mellom elbil og fossilbil tettes når det gjelder pris, egenskaper og usikkerhet. Man bør da særlig følge med på den teknologiske utvikling av batterier, elbilens restverdi, egenskaper som rekkevidde, størrelse, utvalg og design. Før avvikling av fordelene, bør det også tas hensyn til at elbilmarkedet har et tilstrekkelig antall aktører innen hvert av segmentene, for å ivareta en virksom konkurranse i markedet.

Rapporten kan lese her.

Relevante artikler