Skipp navigasjon

Due diligence av Institutt for energiteknikk sin nukleære virksomhet

04.04.2022 - Offentlig sektor

Norge har fire atomreaktorer for forskningsformål, eid av Institutt for energiteknikk (IFE).  Alle er nå stengt, og planleggingen med oppryddingen etter den nukleære virksomheten har startet. I 2016 påtok staten seg et medfinansieringsansvar for opprydding av den nukleære virksomheten til IFE, og i den forbindelse ble Norsk nukleær dekommisjonering (NND) opprettet. Staten ved NND skal overta anleggende fra IFE i form av en virksomhetsoverdragelse.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet skal Oslo Economics sammen med CMS Kluge gjennomføre en due diligence av IFEs nukleære sektor. Oppdraget innebærer en grundig finansiell gjennomgang av IFEs nukleære sektor vil gi departementet god forståelse av virksomheten som vil overtas av NND. Analysen vil bidra med kunnskap om de økonomiske forholdene som er spesifikke for den nukleære virksomheten i IFE, både inntektskilder, direkte og indirekte kostnader og eventuelle investeringsbehov. I tillegg til beskrivelsen av finansiell status, vil vi gi vurderinger av juridiske forhold og andre tilknyttede problemstillinger som vil kunne være relevante ved virksomhetsoverdragelsen.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler