Skipp navigasjon

Utredning av endring i merverdiavgiftsregimet for bøker

10.09.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag for Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og de norske forfatter- og oversetterforeningene har Oslo Economics utredet konsekvensene av å endre dagens merverdiavgiftregime for bøker slik at mva.-satsen blir lik for papirbøker og e-bøker. I dag er det 25 prosent mva. på e-bøker og 0 prosent mva. på papirbøker. Vi har sett på to scenarier, ett der mva.-satsen settes til 8 prosent og ett der mva.-satsen settes til 0 prosent.

For å få tilsendt rapporten, kontakt Ove Skaug Halsoseller Harald Bergh.

Relevante artikler