Skipp navigasjon

kommune

iStock/elenabs

Kommunenes e-helsekostnader kan dobles innen 2050

Det pågår en digitalisering av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og over hele landet innfører kommuner ulike e-helseløsninger. En kartlegging av kommunenes situasjon og hvilke mulige veivalg de kan ta i tiden fremover innenfor e-helse viser at det er flere utfordringer for å oppnå ønsket utvikling. Videre viser en kostnadskartlegging at kommunenes utgifter til e-helse kan dobles innen 2050.

Oslo Economics evaluerer valggjennomføringen 2015

En trygg og effektiv gjennomføring av valg er en svært viktig del av demokratiet vårt. Oslo Economics har fått i […]