Skipp navigasjon

kommune

Kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo

På oppdrag for Oslo kommune v/ byrådsavdeling for utdanning (UTD) har Oslo Economics gjennomført en kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo.

Landskapsbilde av Stavanger

For tidlig å si noe om effektene av kommunesammenslåing

Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune ble i 2020 slått sammen for å oppnå bedre samfunnsutvikling, et sterkere kommunalt demokrati og god kommuneøkonomi. Oslo Economics har undersøkt effektene av sammenslåingen.

Anleggsplass og skilt til Nannestad

Muligheter for vekst og utvikling i Nannestad

Nannestad har i dag over 15 000 innbyggere og er en kommune i vekst. Etableringen av Oslo lufthavn har vært en viktig driver for utviklingen, men også gjort kommunen sårbar for endringer i aktiviteten ved lufthavnen. Nannestad ønsker å redusere denne sårbarheten, og gjennom omstillingsprogrammet Gardermoen Vekst har Oslo Economics vurdert hvordan kommunen kan legge til rette for en variert befolknings- og næringsstruktur.

iStock/elenabs

Kommunenes e-helsekostnader kan dobles innen 2050

Det pågår en digitalisering av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og over hele landet innfører kommuner ulike e-helseløsninger. En kartlegging av kommunenes situasjon og hvilke mulige veivalg de kan ta i tiden fremover innenfor e-helse viser at det er flere utfordringer for å oppnå ønsket utvikling. Videre viser en kostnadskartlegging at kommunenes utgifter til e-helse kan dobles innen 2050.

Oslo Economics evaluerer valggjennomføringen 2015

En trygg og effektiv gjennomføring av valg er en svært viktig del av demokratiet vårt. Oslo Economics har fått i […]