Skipp navigasjon

Oslo Economics evaluerer valggjennomføringen 2015

14.09.2015 - Evalueringer

En trygg og effektiv gjennomføring av valg er en svært viktig del av demokratiet vårt. Oslo Economics har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å evaluere departementets arbeid med gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015. Departementets arbeid med valgadministrasjonssystemet «EVA» vil stå sentralt i evalueringen. Videre vil evalueringen ta for seg hvordan departementet har løst sine oppgaver med hensyn til opplæring, brukerstøtte og informasjon. Evalueringen skal gi grunnlag for forbedring og optimalisering av KMDs arbeid, for å sikre god kvalitet i valggjennomføring også i fremtiden. Foto: Lars Røed Hansen

Relevante artikler