Skipp navigasjon

Muligheter for vekst og utvikling i Nannestad

19.06.2023 - Kommune

Nannestad har i dag over 15 000 innbyggere og er en kommune i vekst. Etableringen av Oslo lufthavn har vært en viktig driver for utviklingen, men også gjort kommunen sårbar for endringer i aktiviteten ved lufthavnen. Nannestad ønsker å redusere denne sårbarheten, og gjennom omstillingsprogrammet Gardermoen Vekst har Oslo Economics vurdert hvordan kommunen kan legge til rette for en variert befolknings- og næringsstruktur.

Nannestad er på mange måter i en heldig posisjon, med forventet vekst i både innbyggertall og næringsetableringer. Utfordringen er at veksten trolig vil være drevet av arealintensive virksomheter, og innbyggere med lavere utdanning og inntekt enn i nabokommunene. Det er denne trenden kommunen ønsker å snu. For å lykkes mener vi kommunen bør unngå å arbeide aktivt for å tiltrekke seg bestemte virksomheter. Den bør isteden sørge for å ha tomter tilgjengelig til det næringsliv og de innbyggere de ønsker i kommunen, samt å legge til rette for gode oppvekstvilkår.

Vi finner videre at både statlige og fylkeskommunale planer kan virke begrensende for gjennomføringen av tiltak som kan gjøre Nannestad mer robust. Det er særlig ambisjonen i den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, om at 80 prosent av veksten i kommunen skal skje i Nannestad sentrum som kan virke begrensende. Vi tror det vil være krevende for Nannestad, selv i Nannestad sentrum, å oppnå et tilbud som kan konkurrere med Oslo sentrum, Lillestrøm sentrum, Sandvika sentrum eller Jessheim sentrum. Det kan derfor være vel så aktuelt for Nannestad å ha et akseptabelt servicetilbud i tettstedene, og heller konkurrere på egenskaper som plass, natur og «landlighet».

Rapporten finner du her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler