Skipp navigasjon

Areal- og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang-Bærum-Smestad

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-67
  • Tittel: Areal- og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang-Bærum-Smestad
  • Oppdragsgiver: Olje- og energidepartementet
  • Utgitt: november 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler